De scholen zijn inmiddels alweer een aantal weken open, veel leerlingen hebben hun plek gevonden in de klas en maken nieuwe vrienden en vriendinnen. Helaas komt het voor dat er leerlingen worden buitengesloten of hun draai niet kunnen vinden in de klas. Bij StudyWorks vinden wij het enorm belangrijk dat leerlingen zich altijd op hun gemak voelen en zich inclusief voelen. Daarom besteden wij tijdens de ‘week tegen pesten’ hier extra aandacht aan. Door middel van dit blog willen wij u informeren over pesten en wat u als ouder kunt doen.

 

Wat is pesten?

Het maken van grapjes begint vaak klein. Het gaat dan om opmerkingen die we niet meteen pesten noemen, maar wel een onveilig of vervelend gevoel geven. Dit wordt ook wel micro-agressie genoemd. “Op het moment dat het gebeurt lijken micro-agressies misschien klein of nietszeggend, maar deze stapelen zich op en kunnen mensen het gevoel geven dat zij er niet bij horen. Het is alsof iemand keer op keer hard en op dezelfde plek in je arm prikt. Eén prik doet misschien niet zo’n pijn. Maar na verloop van tijd raakt die plek gekneusd, en doet elke prik meer pijn dan de vorige.” Bij opmerkingen gebeurt hetzelfde, als iemand één keer wordt uitgemaakt voor stommerik kan dat vervelend zijn, maar als dit keer op keer gebeurt gaat de ontvanger het ook zelf geloven. Op deze manier kunnen grappen uitdraaien op pesten.

 

Grapje moet toch kunnen afbeelding

Bron: www.weektegenhetpesten.nl

 

“Het is heel belangrijk om kinderen en jongeren te leren wat de positieve, maar ook negatieve impact van grappen kan zijn. Het gaat over hoe gaan we met elkaar om en wat vinden we wel en niet acceptabel.”

Marijke van der Zalm – Adviseur pesten en projectleider Week Tegen Pesten

 

Er bestaan feiten en fabels over het pesten. Als u interesse heeft in hoe orthopedagoog Mariëlle Beckers de feiten en fabels uiteenzet kan u dat lezen in haar artikel ‘feiten en fabels over pesten’’. Om dit verder te ondersteunen geven wij u 7 tips tegen het pesten:

 

#7 Tips om pesten te voorkomen 

 

 1. Tip 1 – Praat erover met uw kind

  Praat met uw kind over het pesten, zorg ervoor dat u een open houding heeft en erkenning toont aan uw kind. Zodra u aan het kind laat merken dat u hem/haar begrijpt, zal hij/zij er meer over vertellen en kan er worden gekeken naar een oplossing.  Luister echt naar het kind en maak een duidelijk onderscheid in plagen en pesten. Wat vindt uw kind leuk en waar wordt de grens getrokken? Het kan ook zelfs leiden tot faalangst omdat uw kind zelfvertrouwen verliest. U kunt in onze blog ‘Tips tegen faalangst’ hier meer over lezen.

 

 1. Tip 2 – Geef aan dat u wilt helpen

  Is uw kind slachtoffer van pesterijen? Neem uw kind serieus en geef hem of haar nooit de schuld! Ook al vindt u dat uw kind het niet zo goed heeft aangepakt, laat dat niet merken. Toon begrip en laat merken dat u er écht voor uw kind wilt zijn. Bied aan om samen op zoek te gaan naar een oplossing en geef aan dat u uw kind steunt en daarvoor door voor het vuur wilt gaan. Verbindt elkaar.

   

 2. Tip 3 – Hoe wilt uw kind reageren?

  Als volwassenen heeft u waarschijnlijk direct een idee van hoe de pesterijen kunnen stoppen. Echter is het voor het kind prettiger om eerst zelf met oplossingen te komen. Op deze manier leert het kind ook meer over het stellen van grenzen en zelfvertrouwen. Kinderen hebben vaak zelf al een manier gevonden om om te gaan met pesten, bespreek deze met hen en geef handvaten of dit een goed idee is!

   

  Week-tegen-pesten-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: www.weektegenhetpesten.nl

 

 1. Tip 4 – Groepsvorming

  In een groep ben je sterker dan alleen. Dat weet de pester vaak ook. Zorg ervoor dat uw kind zich omringt met andere kinderen die hem/haar nemen zoals ze zijn en hen begrijpen. Vriendschappen leiden tot het hebben van meer zelfvertrouwen, een beter gevoel en dit kan samen helpen tegen het pesten. Dit zorgt voor verbinding met elkaar.

 

 1. Tip 5 – Breng de school op de hoogte

  Speelt het pesten zich op school af? Informeer de school en vraag wat zij doen om het pesten tegen te gaan. Vraag ook hoe je als ouder kunt bijdragen. Waarschijnlijk heeft de school een pestprotocol waarin staat hoe zij hiermee omgaan. Is dit niet het geval? Wellicht kunt u een vertrouwenspersoon inschakelen om de cultuur te veranderen op de school. Dat is namelijk erg lastig alleen. Praat eveneens met de leerkracht van uw kind over wat er speelt en hoe u uw kind kunt helpen zich veilig te voelen op school.

   

 2. Tip 6 – Inclusiviteit voor uw kind

  Heeft uw kind moeite met contacten leggen of hoe groepen werken? Misschien is een cursus sociale vaardigheden iets voor uw kind. Sommigen kinderen hebben moeite om contact te leggen als zij in een nieuwe omgeving komen. Zij zullen zich terugtrekken en de situaties op hen af laten komen. Dit hoeft helemaal geen probleem te zijn tenzij dit leidt tot exclusiviteit. De kindertijd gaat om vrienden maken, contacten leggen en plezier hebben. Inclusiviteit is daarom erg belangrijk, zeker op jongere leeftijd.

 

 1. Tip 7 – Barrière doorbreken

  Mocht uw kind het gevoel hebben dat het melden van de pestkop misschien wordt ervaren als ‘klikken’ en daarbij de gedachte speelt dat het het pesten alleen maar erger maakt onthoud dan goed dat het niet melden de situatie behoud of alleen maar verslechtert. Deze barrière moet doorbroken worden en dat kan alleen als de situatie aan het licht komt en bij meer mensen bekend is.


  Met behulp van deze tips hopen wij u meer inzicht te geven in wat pesten is, wat dit kan betekenen voor uw kind en mogelijke oplossingen. Wilt u meer informatie over de week tegen pesten? Bezoek dan de officiële website: www.weektegenpesten.com 

 

StudyWorks tegen het pesten