Het werken op de Buitenschoolse opvang geeft mij veel meer rust. De nadruk ligt namelijk niet op leren en presteren, maar op het welzijn van de kinderen. Op de buitenschoolse opvang kunnen kinderen zichzelf zijn. Ik kan als pedagogisch medewerker ervoor zorgen dat de kinderen zich veilig, gezien en gehoord voelen, dan ontwikkelen de kinderen zich vanzelf. Gewoon, omdat het kinderen zijn. Hoe mooi is dat!