Deze tips zorgen ervoor dat het leren voor Aardrijkskunde makkelijker wordt en je dingen beter onthoud. Dit zorgt ervoor je de stof beter begrijpt en dit kan toepassen op de toets of de schriftelijke overhoring. 

 

Wat leer je bij Aardrijkskunde ?

Aardrijkskunde is de leer van de aarde, hierbij komen verschillende onderwerpen naar boven van topografie tot cultuur tot de wereld. Hierbij wordt ingegaan op sociaal geografische aspecten van de wereld en fysisch geografische aspecten. Hierbij is het de bedoeling dat jij relaties kunt leggen tussen bepaalde onderwerpen. 

 

Tip 1: Goed lezen

Bij het leren voor Aardrijkskunde is het erg belangrijk dat je goed leest. Aardrijkskunde is een breed vak een gaat om het kunnen leggen van verbanden/relaties. Hier komen wij later in dit blog op terug. Met goed lezen bedoelen wij snap je wat er staat, wat zijn bijvoorbeeld de hoofdzaken en wat zijn bijzaken. Over welk gebied hebben we het of welke cultuur. Omdat je veel moet vergelijken is het belangrijk dat je weet met welk onderdeel je bezig bent. Dit is ook erg belangrijk op de toets. Lees de vraag en de informatie goed en kijk dat wat je al weet.

 

 Leren voor Aardrijkskunde: 5 tips en tricks

 

Tip 2: Begrippen leren 

Aardrijkskunde is een van de vakken waarbij het leren van begrippen erg belangrijk is maar vooral ook erg slim. De kern wordt vaak al dik gedrukt in de tekst en staat in de meeste boeken al in een begrippenlijst. De begrippen kun je op verschillende manieren leren door middel van een begrippentrainer zoals WRTS, door middel van flashcards of schrijven, schrijven en nog is schrijven. Wij zullen ze allemaal even behandelen. 

Begrippentrainer

Via een begrippentrainer zoals WRTS of Noordhoff kun je gemakkelijk begrippen leren. Sommige boeken hebben in hun kaft een linkje staan naar de website van het boek en hier zijn soms al standaard begrippen trainers klaargezet. Het is slim om dit eerst even te checken voordat je zelf aan de gang gaat met schrijven. Ga je wel zelf aan de gang dan kun je de begrippen opschrijven en de betekenis aan de andere kant. Op deze manier kun je snel en overzichtelijk alle begrippen die je moet weten op een rijtje zetten. 

Flashcards

Flashcards werken in principe hetzelfde als een begrippentrainer. Ook hier kun je begrippen op de ene kant zetten en de betekenis op de andere kant. Het voordeel van flashcards is dat je hierbij verschillende kleuren kan gebruiken voor verschillende onderwerpen. Daarnaast werkt het voor veel leerlingen goed op dingen op te schrijven, zo onthouden ze het beter. Ook kun je flashcards overal gebruiken: in de bus naar school, tijdens het tandenpoetsen of in het tussenuur. 

Schrijven, schrijven en nog is schrijven

Zoals al eerder genoemd leren sommige leerlingen beter als ze de begrippen opschrijven. Hierbij is het belangrijk dat je ze meerdere keren opschrijft zodat je hersenen de tijd krijgen om het goed op te slaan. 

 

Tip 3: Relaties leggen

Bij het leren van Aardrijkskunde is het belangrijk om relaties/verbanden te kunnen leggen. Hier zijn namelijk de vragen voor de schriftelijke overhoring of de toets op gebaseerd. Een voorbeeld is bijvoorbeeld: Over de wereld stijgt de bevolking, daarnaast zijn er steeds minder bossen. Hoe kan dit? Hierbij is het belangrijk om de begrippen die je geleerd hebt toe te passen en te kijken welke factoren invloed hebben op elkaar. 

 

WIL JE MEER TIPS EN TRICKS OM BETER TE LEREN? BEKIJK ONZE UITGEBREIDE PINTEREST PAGINA! 

 

Tip 4: Mindmap maken

Bij het leren voor Aardrijkskunde kan het maken van een mindmap erg helpen. In een mindmap kun je een onderwerp centraal zetten en hierom heen kleine onderwerpen en begrippen neerzetten. Je kan hierbij ook gebruik maken van plaatjes, emoticons en kleuren. Bij een mindmap is het belangrijk dat je zo min mogelijk zinnen opschrijft en aan de hand van de afbeeldingen, verschillende woorden, onderwerpen de tekst gaat begrijpen. 

 

Tip 5: Filmpjes kijken

Filmpjes kijken is een goede manier om te leren voor Aardrijkskunde. Er zijn een heleboel filmpjes te vinden op het internet over alle onderwerpen die je moet weten voor je toets. Dit helpt je goed om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld de verschillende landschappen of de verschillende soorten klimaten. Daarnaast kan het best wel dat de manier van uitleggen van jouw docent niet goed bij jou past. Door de stof op een andere manier te zien, is het begrijpen hiervan makkelijker. 

Heb je moeite met leren in het algemeen? Lees dan een van onze blogs met leertips op onze blogpagina! 

 

Bonustip!

Maak gebruik van een stappenplan met het leren van Aardrijkskunde. Dit stappenplan hebben is hieronder weergeven. 

  1. Lees de tekst globaal door
  2. Lees de tekst intensief door
  3. Scheidt de hoofd- en bijzaken
  4. Zet de begrippen op een rijtje
  5. Kijk goed naar de figuren, kaarten en afbeeldingen
  6. Maak flashcards, mindmap en/of een samenvatting
  7. Kijk filmpjes over de stof die je niet begrijpt
  8. Begin op tijd met het leren voor Aardrijkskunde
  9. Vraag om hulp waar nodig aan je ouders, klasgenoten of aan ons. 
  10.  Neem voldoende pauzes bij het leren zodat je brein even op adempauze kan komen. 

Niet elke tip of elk onderdeel van het stappenplan werkt voor iedereen. Trek hierin je eigen plan en gebruik wat voor jou werkt. 

 

Lukt het toch niet?

Lukt het toch niet om goed te leren voor Aardrijkskunde? StudyWorks helpt. Bij StudyWorks bieden we bijles en huiswerkbegeleiding op maat. Met huiswerkbegeleiding wordt er gekeken naar de stof en hoe deze het beste ingepland kan worden. Onze coaches helpen bij het maken van een planning voor het maken van het huiswerk en het leren van de toets. Niet alleen voor Aardrijkskunde maar ook voor alle andere vakken. Zodat je genoeg tijd heb om te leren voor die voldoende. Met bijles gaan onze coaches in op de onderwerpen die jij moet weten voor je toets. Hierbij wordt er gekeken waar jij moeite mee hebt en dit wordt nog een keer uitgelegd. Ook kan een coach je helpen met het kijken naar welke leermethode het beste bij jou past om het beste uit jezelf te halen. 

Heb je na het lezen van dit blog toch nog bijles nodig? Klik hier om je aan te melden voor (online) bijles of huiswerkbegeleiding.