Bij het leren voor Management en Organisatie lopen leerlingen vaak vast bij de formules en berekeningen die daarbij komen kijken. In dit blog gaan we je eerst uitleggen wat je nu precies leert bij M&O, waarna we je tips geven om zo goed mogelijk te leren voor Management en Organisatie. 

 

De tips die wij gaan behandelen in dit blog zijn: 

  • Opbrengsten/ kosten of inkomsten/uitgaven?
  • Stampen of begrijpen
  • Veel oefenen
  • Formules
  • Financiële overzichten

 

Wat leer je met Management en Organisatie?

Management en Organisatie leer je managementproblemen binnen de organisatie te analyseren, aan te pakken en op te lossen. De economische vraagstukken bekijk je vanuit verschillende standpunten waarbij je vooral de cijfers in duikt. Leren voor Management en Organisatie lijkt vaak veel op Economie, maar is stukken minder theoretisch. Er wordt bij Management en Organisatie meer met getallen gewerkt maar er komt bijna geen wiskundige aanpak in voor. 

 

Tip 1: Opbrengsten en kosten of inkomsten en uitgaven? 

Bij het leren voor Management en Organisatie haalt iedereen ze door elkaar, bestaat deze post nu uit kosten of uitgaven? Het is belangrijk om de verschillen hiervan goed te leren en voor jezelf een geheugensteuntje te maken. 

StudyWorks geeft een korte uitleg: 

Uitgaven en ontvangsten zijn uit- en ingaande geldstromen. Deze worden geboekt op het moment dat ze de onderneming verlaten of binnenkomen. Kosten en opbrengsten hebben juist betrekking op het resultaat in een bepaalde periode. 

Voorbeelden: 

  • Geen uitgave, wel kosten. 

Als je iets koopt en je ontvangt daarna de factuur, dan heb je dus nog niet betaald. Op basis van het factuurstelsel moet je je aankoop al wel boeken op de resultatenrekening, want er zijn wel kosten gemaakt. Omdat er nog niet betaald is heb je technisch gezien nog niks uitgegeven, dus er zijn (nog) geen uitgaven gemaakt. 

  • Geen kosten, wel uitgave

Een week later betaal je de factuur, deze betaling is dus een uitgave. De kosten zijn eerder al in rekening genomen dus dat doe je nu niet, geen kosten dus. Het afboeken van de schuld gebeurt op de balans en niet in de resultatenrekening zodat er geen kosten zijn. 

  • Geen ontvangst, wel opbrengst

Andersom werkt dit ook zo, als je goederen verkoopt aan een klant zonder dat de klant nog betaald heeft, heb je wel opbrengsten maar geen ontvangsten (het geld is nog niet ontvangen). 

  • Geen opbrengst, wel ontvangst

Als vervolgens de klant het geld na een week naar jou overmaakt, krijg je geld binnen. Het afboeken van de ontvangsten gebeurt op de balans en niet op de resultatenrekening, zodat het geen opbrengst is. 

Vind je het na deze uitleg nog steeds lastig? Met (online) bijles gaan onze bijlescoaches met jou aan de slag om te leren voor Management en Organisatie.

 

Leren voor Management en Organisatie: 5 tips en tricks

 

Tip 2: Wat moet je stampen? 

Bij het leren voor Management en Organisatie moet je sommige begrippen goed uit je hoofd leren. Zorg dat je de verschillende financiele overzichten goed kent en kunt toepassen. De formules die je in de opdrachten gebruikt moet je ook kennen, deze ga je echter uit je hoofd leren door zo veel mogelijk met deze formules te oefenen. 

 

Tip 3: Oefenen, oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 

Leren voor Management en Organisatie staat vooral voor het oefenen van casussen. Net als bij Wiskunde helpt het enorm als je veel met de oefenopgaven aan de slag gaat. Voor Wiskunde heb je het voordeel dat je met een antwoordenboekje ernaast je eigen werk kan controleren. Bij Leren voor Management en Organisatie gaat dat echter niet zo gemakkelijk. Zorg dat je je vragen opschrijft en meeneemt in de volgende les. Wil je in je gemak begeleiding aan huis krijgen? StudyWorks helpt jou met (online) bijles, een bijlescoach gaat met jou aan de slag met het maken van deze oefenopgaven. 

 

Leren voor Management en Organisatie: 5 tips en tricks

 

Tip 4: Leer je formules

Het leren van Management en Organisatie bestaat ook een deel uit formules. Bij het oefenen in voorgaande tip krijg je ook veel te maken hebben met formules. Het is handig om een blad te maken met alle formules. Schrijf bij deze formules bij welk onderdeel ze horen. Als je dit blad naast je oefenopgaven houdt in het begin dan zal het maken van de opdracht een stuk makkelijker zijn. Voor de toets is het handig om de formules volledig uit je hoofd te leren, zodat je ze op de toets toe kan passen. 

 

WIL JE MEER TIPS EN TRICKS OM BETER TE LEREN? BEKIJK ONZE UITGEBREIDE PINTEREST PAGINA! 

 

Tip 5: Financiële overzichten

De financiële overzichten komen op alle niveaus van Management en Organisatie aan bod. De resultatenrekening, balans of liquiditeitsbegroting is de rode draad bij het leren voor Management en Organisatie. Wij raden je dan ook aan om deze goed te leren. Deze financiële overzichten komen ook erg vaak terug bij Economie en daarom is het heel handig om deze informatie helemaal uit je hoofd te leren. Bij het oefenen probeer je ook zo veel mogelijk deze overzichten erbij te betrekken. 

 

Leren voor Management en Organisatie: 5 tips en tricks

 

De 30 minuten regel

Het is erg belangrijk om maar 30 minuten per sessie te leren. Na deze 30 minuten hebben jouw hersenen even de tijd nodig om alles op te slaan wat ze geleerd hebben. Neem na 30 minuten dus even een korte pauze en ga daarna weer 30 minuten zitten. Hierbij is het ook handig om elke dag 30 minuten te leren voor Management en Organisatie in plaats van een hele dag te blokken voor dit vak. 

 

Wat kun je later doen met M&O? 

Later kom je op verschillende plekken in aanraking met Management en Organisatie, vooral in de economische sector. Als werknemer of manager kom je in allerlei vergaderingen terecht waarbij cijfers besproken worden die je bij Management en Organisatie hebt geleerd. Dankzij dit vak kun jij in die vergaderingen goede vragen stellen en het gesprek proactief volgen. 

Wij hopen dat je iets met deze tips kunt en dat jouw voorbereiding op de toetsen nu beter verloopt. Het leren voor Management en Organisatie zal altijd moeilijk blijven als het je niet ligt en bijles kan nooit kwaad. Heb je na deze blog nog steeds het idee dat je bijles nodig hebt? 

Meld je aan bij StudyWorks om samen met een bijlescoach aan de slag te gaan met het leren voor Management en Organisatie.