Heeft uw kind moeite met studeren door autisme? Deze gids zal u helpen uw kind te ondersteunen met de beste studiemethoden die zij kunnen gebruiken om te leren. Het kan zijn dat uw kind weinig praat over zijn of haar gevoelens en de worsteling met autisme in zowel het algemeen als in het onderwijs. Het is van belang om te weten wat autisme inhoudt en hoe uw kind zich voelt terwijl hij/zij ermee worstelt. Alleen dan kan je samen onderstaande studiemethoden op een effectieve aanpak gebruiken voor het leren.

 

Wat is autisme?

De volledige naam van autisme is autisme-spectrumstoornis (ASS). Bij leerlingen met autisme verloopt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Daardoor hebben ze vaak moeite om sociale situaties goed in te schatten en vinden ze het lastig om met veranderingen om te gaan. Alle leerlingen met autisme hebben moeite om anderen goed te begrijpen en aan te voelen. Dit komt omdat ze moeite hebben met overzicht en het onderscheid in hoofd en bijzaken. Het is van belang om te weten dat geen enkel kind hetzelfde is of op dezelfde manier kan worden geholpen. 

 

Hulp inschakelen

Als ouder wil je natuurlijk direct helpen zodra je merkt dat je kind het moeilijk heeft en ziet worstelen. Het is belangrijk om te weten dat er allerlei verklaringen kunnen zijn voor het gedrag van uw kind. Het hoeft dus niet altijd direct bestempeld te worden als autisme. Daarentegen kan autisme ook sterke kanten met zich meebrengen op school: zo zijn kinderen met autisme vaker creatief en goed in logisch denken en precies werken. Onderstaand staan een aantal tips beschreven voor ouders met leerlingen die kampen met autisme

 

Tip 1, Ken de talenten en zwaktes

Iedereen met autisme is anders, niemand is hetzelfde of maakt hetzelfde mee. Leerlingen kunnen op een bepaald gebied heel goed zijn en op sommige gebieden minder goed. Kijk daarom kritisch naar uw kind en maak duidelijk waar hij/ zij goed- en minder goed in is. Dit heeft misschien niet direct iets te maken met leren met autisme maar wel met leren omgaan met autisme

 

Tip 2, Breng structuur aan

Leerlingen met autisme hebben moeite met plannen en structuur behouden. Zij raken snel afgeleid en vergeten waar zij eerder mee bezig waren. Stel samen met uw kind een planning en structuur op. Een planning voor school zal er voor zorgen dat er overzicht is voor de leerling en hij/zij sneller zijn/haar taken zal afronden. Qua structuur kan u proberen om een routinematige dag te hanteren. Dezelfde dagelijkse opbouw zal namelijk als prettig worden ervaren door uw kind. 

 

kind-met-autisme

 

Tip 3, Gebruik duidelijke taal 

Om de aandacht van uw kind vast te houden is het van belang om duidelijke taal te gebruiken. Kinderen met autisme luisteren namelijk op een simpele manier wat u tegen hen zegt. Maak dus geen gebruik van beeldspraak en spreekwoorden, deze informatie zal namelijk niet heel veel blijven hangen. Daarnaast begrijpen kinderen met autisme minder snel sarcasme en woordspelingen. Probeer dus zo duidelijk mogelijk te benoemen wat je van uw kind verwacht. Benoem daarnaast ook het ongewenste gedrag, zo weet hij/zij wat er wel/niet gedaan mag worden. 

 

Tip 4, Wees geduldig

Geef uw kind de tijd om zich aan te passen. Doordat kinderen met autisme vaak eerder geprikkeld raken is het voor hen lastiger om te reageren op veranderingen. Geef uw kind de ruimte en tijd om te reageren en verwacht niet dat er adequaat op u gereageerd zal worden. 

Wees daarnaast ook geduldig bij het maken van huiswerk of het leren van de lesstof. U kunt niet van uw kind of leerling verwachten dat de focus van het kind altijd 100% is. Als uw kind de stof niet meteen begrijpt is er geen reden tot paniek. Mocht u ondersteuning willen tijdens het leren? Wij helpen u graag middels onze coaches! Daarnaast hebben wij een blog geschreven over de ideale leeromgeving, bent u benieuwd naar deze tips? Klik dan hier

 

Tip 5, Beloon uw kind

Zoals eerder beschreven is het aanhouden van een planning en structuur erg belangrijk.. Op deze manier weet uw kind waar hij/zij aan toe is en kunt u als ouder uw kind ook helpen. Voordat een leerling beloont wordt is het verstandig om leerdoelen op te stellen. Als deze leerdoelen zijn bereikt kan u uw kind belonen. Voorbeelden van beloningen voor uw kind zijn bijvoorbeeld: vanavond een uur langer opblijven, na het eten mag hij/zij gamen of kiezen wat er vanavond gegeten mag worden. Uw kind voelt zich hierdoor serieuzer genomen en zal eerder aan de slag gaan met de taken. 

 

autisme-logo

 

Heeft u het idee dat uw kind een achterstand aan het opbouwen is door zijn of haar autisme? Wij hebben gespecialiseerde coaches die klaarstaan voor uw kind! Samen met u kijken we naar de wensen en behoefte van het kind en zorgen wij dat er een connectie is tussen de coach en uw kind. Wij kunnen uw kind helpen met bijlessen, huiswerkbegeleiding of examentrainingen.